ICE er en plattform for nyskapning, innovasjon og entreprenørskap i Kirkenes

HER SAMLER VI NYTTIG INFORMASJON FOR OG OM GRÜNDERE

Kommende arrangementer

ice kirkenes

November 25th 2021

Kirkenes, Murmansk, Rovaniemi og Luleå

08:30-00:00

Nyttige linker

Orinor

Orinor er et innovasjons og utviklingsselskap med inkubator, næringshage og kunnskapspark. Orinors visjon er å skape et innovativt og fremtidsrettet utviklingsmiljø som gir økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft for alle de  jobber sammen med. Dette gjennom å åpne for forretningsmessige muligheter, både for etablerte bedrifter og for nybegynnere.

www.orinor.no

Tivoli North

Tivoli North er et arbeidsfellesskap for gründere, frilansere og andre som ønsker en fullverdig og fleksibel arbeidsplass i Kirkenes.

www.tivolinorth.no

Tivoli North

www.tivolinorth.no

Kirkenes Næringsforening

Kirkenes Næringsforening vil jobbe for din bedrift i ditt møte med offentlige styringsmakter, og vil tilrettelegge for mer kompetanse, kunnskap, samarbeid og nettverk.

 

www.kirkenesnf.no

Kirkenes Næringsforening

www.kirkenesnf.no

Handels- og serviceforeningen

Handels- og Serviceforeningen for Sør-Varanger har som visjon å styrke Sør-Varangers posisjon som regionens viktigste senter for handel- og servicevirksomhet.

www.hssv.no

Handels- og serviceforeningen

www.hssv.no

Nyttige linker

Tivoli North

www.tivolinorth.no

Kirkenes Næringsforening

www.kirkenesnf.no

Handels- og serviceforeningen

www.hssv.no

nb_NONorwegian
Important!

Cancellation due to Corona Virus

We must, unfortunatly, cancel ICExMurmansk 2020 due to new regulations implemented to contain spreading of the Corona Virus.

We apologize for any inconvenience this has caused.

More information will be provided.