ICE Innovasjonsfestival

Vi elsker å bli kjent med nye mennesker, jobbe i team, og lære av andres erfaringer. Vi tror at de store innovasjonene skapes gjennom samarbeid med andre.

ICE Innovasjonsfestival er vårt verktøy for å samle mennesker for å løse samfunnsutfordringer gjennom verktøyet design tenkning. Design tenkning er en kreativ og menneskesentrert metode for problemløsning med fokus på bruker og behov.

På innovasjonsfestivalene handler det om å gjøre ting, framfor å snakke om ting. Vi tar et dypdykk inn i ulike samfunnsutfordringer, og gjennom tverrfaglig samarbeid utvikler vi innovative løsninger.

ICE Innovasjonsfestival er for alle med interesse for innovasjon, nyskapning og entreprenørskap. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta, men du må like en utfordring!

Les om tidligere innovasjonsfestivaler her:

ICE – Innovate Cool Experience!

Tema: Arctic Smart City
Hvor: Kirkenes
Når: 31. mai – 1. juni 2019

ICE 2019 var et 24 timers arrangement i Kirkenes. Rett i underkant av 60 gründere og andre med interesse for innovasjon og entreprenørskap jobbet i et intensivt døgn for å løse en lokal problemstilling gjennom design tenkning. Deltakerne ble satt sammen i 10 tverrfaglige team med god variasjon i alder, kjønn, erfaring, kompetanse og tilhørighet.

Temaet var Arctic Smart City, og problemstillingen dreide seg om å utvikle Kirkenes til å bli verdens nordligste smart by. Problemstillingen ble levert av Varanger KraftEntreprenør AS (VKE) med Arnfinn Mentyjærvi i spissen. VKE planla å sette opp “Smart Poles” i Kirkenes. «Smart poles» er multifunksjonelle stolper som har evnen til å inkorporere sensorer, programvarer og annen elektronikk som kan motta og overføre data. Stolpene kan blant annet brukes til trafikklys, ladestasjoner, reklame, turistinfo, wifi og mye mer. VKE får stolpene levert fra Kina, og skal selv stå for infrastrukturen og vedlikehold, men innholdet var ikke bestemt. Hva stolpene skulle inneholde og hvordan de skulle kommersialiseres og driftes ble dermed caset for ICE.

Arrangementet foregikk fra kl. 14.00 fredag til 14.00 lørdag. Deltakerne jobbet intensivt med design tenkning, innimellom avbrutt av andre aktiviteter som snøballkrig, yoga, foredrag, bedriftspresentasjoner, konserter med mer. Kl. 13.00 var det finale – åpent for publikum, der deltakerne skulle pitche sine løsninger på problemstillingen. Teamene hadde kun 4 minutter til å presentere løsningen, samt 4 minutter til å svare på spørsmål fra juryen. Vinnerteamet fikk en sponset tur til Slush Helsinki i premie.

#HackTheCrisisBarents


Tema: Covid-19 og næringslivets utfordringer
Hvor: Digital plattform
Når: 28.-30. april 2020

#HackTheCrisisBarents var et 48 timers digital konkurranse, også kalt et hackathon. Målet var å hjelpe både lokalsamfunnene og næringslivet i Barentsregionen med å finne løsninger som sikrer aktivitet og arbeid i tiden fremover, i en tid hvor koronaviruset skaper usikkerhet. Over 50 deltakere fra hele Barentsregionen deltok på arrangementet.

ICE Global – The Green Arctic Innovation Challenge

Tema: Sirkulær økonomi og bærekraftig avfallshåndtering
Hvor: Digital plattform
Når: 26. november 2020

ICE Global var en intensiv, digital innovasjonsfestival. Festivalen ble arrangert fra Kirkenes med over 100 påmeldte fra hele verden: Norge, Russland, Finland, Sverige, Tyskland, USA, Kina, Zambia, Zimbabwe, Kenya, Rwanda og England. Deltakerne ble satt sammen i 10 grupper på tvers av kompetanse, bakgrunn, språk og tilhørighet. I 8 timer arbeidet de sammen om å designe en løsning på en problemstilling gitt av det lokale renovasjonsselskapet ØFAS.

Temaet var sirkulær økonomi og bærekraftig avfallshåndtering, og problemstillingen dreide seg om å utvikle en løsning for å bevisstgjøre folk på å finne informasjon om, og få tilgang til miljøvennlige produkter.

ICE Youth

Tema: Samarbeid mellom ungdom og lokalt næringsliv
Hvor: Kirkenes Videregående Skole/Norsk-Russisk Skole i Murmansk
Når: 28. april 2021

Gjennom en 4,5 timers workshop jobbet elevene sammen med representanter fra næringslivet med å utvikle ideer til hvordan koble elever og det lokale næringslivet mer sammen, slik at elevene blir kjent med hvilke arbeidsmuligheter som finnes her i nord og hvilken kompetanse næringslivet har behov for.

nb_NONorwegian